Římské Impérium

Čtvrtek 28. 2. 2019, 18.00, W. Churchilla 3

Snad žádná jiná civilizace neovlivnila dnešní západní kulturu tolik, jako právě antický Řím. Aniž bychom si to někdy uvědomovali, narážíme na jeho odkaz dnes a denně: písmo, které používáme, mnoho slov a obratů v našem jazyce, kalendářní systém, některé právní normy… To vše a mnohé další je dědictvím antického Říma. Filozof Cicero napsal: „Řím je ideál. Řím je nejvznešenější ztělesnění svobody a práva.“ Během další přednášky z cyklu „Moudrost starodávných civilizací“ se zaměříme právě na ideály, které umožnily malému městskému státu vyrůst v obrovskou říši a vytvořit bohaté kulturní dědictví, ze kterého dodnes čerpáme.

Začátek akce: 28. 02. 2019