Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

Podatelna

Poštovní listovní podání je možno provést na níže uvedené adrese:

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace
W. Churchilla 3, 400 01  Ústí nad Labem

Otevírací hodiny podatelny:
Pondělí–pátek  8:00–14:30

Poštovní listovní podání je možno provést na výše uvedené adrese buď do poštovní schránky před budovou, nebo osobně na podatelně knihovny ve 3. nadzemním podlaží (tj. ve 2. patře).

Tel.: 475 209 126 nebo 475 220 811, kl. 144

V případě, že je doručený dokument neúplný, poškozený nebo nečitelný (či jinak znehodnocený) a je možno určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, bude takový odesílatel o vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup k odstranění takové vady. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo pokud nelze určit odesílatele dokumentu a zjistit jeho kontaktní údaje, nebude takový dokument dále zpracováván.

Elektronické podání je možné provést následujícími prostředky

  • Elektronická adresa podatelny (e-mail) – podatelna@knihovnauk.cz
  • Elektronická adresa datové schránky – rxqu2ev
  • Na datovém nosiči – CD, DVD, USB flash disk (na přímou žádost je možno datový nosič vrátit)

Velikostní omezení e-mailových a datových zpráv
Příjem e-mailové zprávy je omezen velikostí její přílohy, součet všech příloh v rámci jedné e-mailové zprávy nesmí překročit 15 MB.
Zpráva odeslaná v systému datových schránek je omezena velikostí přílohy, součet všech příloh v rámci jedné datové zprávy nesmí překročit 20 MB.

Přijímané formáty příloh e-mailových a datových zpráv

  • PDF (verze 1.7 a vyšší, PDF/A)
  • textové formáty TXT, RTF
  • běžné office formáty DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODF (ODT, ODS)
  • PNG, TIF/TIFF, JPG/JPEG/JFIF
  • v případě, že potřebujete zaslat formát, který zde není uveden, je potřeba předem kontaktovat knihovnu a domluvit se na formátu zaslaných dat

Náležitosti doručování zpráv
Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
Pokud jsou jednotlivá podání součástí většího celku, je nutno takové zprávy označit, aby byla taková návaznost jednoznačná.

Bezpečnost zprávy
Pokud zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (tj. zpráva je nečitelná) a obsahuje chybný datový formát nebo obsahuje počítačový kód, který je způsobilý přivodit škodu či jinak ohrozit funkčnost počítačového systému, je taková zpráva odstraněna. Pokud byla zpráva nečitelná (př. poškozený formát zprávy) a je možno jejího odesílatele vyrozumět, je tak učiněno.

Potvrzení o doručení zprávy
E-mailový systém, stejně jako systém datových schránek umí zaslat zpětně automatickou informaci o doručení zprávy. U e-mailové zprávy může být takové potvrzení potlačeno aktuálním nastavením poštovního serveru, popř. může být během přenosu potlačeno i jinak, proto příjemce neručí za takovou informaci. U systému datových schránek se takto nevhodné nastavení a technický problém nepředpokládá, ale vyloučit nejde, proto ani zde knihovna neručí za odeslání takového oznámení.

Neúplnost přijaté zprávy
Zpráva potvrzující doručení zprávy, ať už datové, nebo e-mailové, není potvrzením splnění náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými odstranitelnými vadami, bude podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.