Nový knihovní řád

Od 1. 9. 2023 vstupuje v platnost nový Knihovní řád Knihovny Ústeckého kraje, jenž reflektuje zejména další nutné změny související s novým názvem knihovny (nová doména, kontakty), většina úprav je drobnějšího formálního rázu, nikoliv změnou pravidel.

 

Nejdůležitější změny:

  • aktualizace kontaktních údajů (@knihovnauk.cz),
  • aktualizace Přílohy č. 3 (Ceník propagačních předmětů a publikací),
  • úprava pravidel pro půjčování čteček e-knih (půjčování na více výpůjčních místech, prodloužení výpůjční lhůty).