Mít svět přečtený aneb spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji

Cílem projektu Mít svět přečtený je propojování formálního a neformálního vzdělávání a předávání klíčových kompetencí dětí MŠ a žáků ZŠ, SŠ. V rámci projektu se vytvoří 15 vzdělávacích lekcí pro děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ v rozsahu alespoň 16 hodin. Na tvorbě na různá témata (regionální historie, knihvazačství, 3D technologie, používání citací apod.) Na projektu budou spolupracovat knihovny Litoměřice, Louny, Děčín, základní školy ve zmíněných městech a okolí Ústí nad Labem, SŠ v Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem, Dobrovolnické centrum.

Leták


POPIS PROGRAMU P1 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro 1. a 2. ročník ZŠ

POPIS PROGRAMU P2 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 3. až 5. ročníků ZŠ

POPIS PROGRAMU P3 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ

POPIS PROGRAMU P4 – Edukační program zaměřený na cestu knihy od autora až ke čtenáři pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ

POPIS PROGRAMU P5 – Nové technologie a jejich využití v rozvíjení kreativity

POPIS PROGRAMU P6 – Programování aplikací do chytrých zařízení

POPIS PROGRAMU P7 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro děti MŠ

POPIS PROGRAMU P8 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 1.-2.ročník ZŠ – Děčínsko v pověstech

POPIS PROGRAMU P9 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 3.-5.ročník ZŠ – Řeka Labe v historii i současnosti

POPIS PROGRAMU P10 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 6.-7.ročník ZŠ – Jak se žilo ve středověku

POPIS PROGRAMU P11 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro 8.-9.ročník ZŠ – Louny na konci 19. a počátku 20. století

POPIS PROGRAMU P12 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro SŠ obory zakončené maturitní zkouškou

POPIS PROGRAMU P13 – Citační etika v práci s informacemi při badatelské činnosti a kritickém myšlení

POPIS PROGRAMU P14 – Podpora čtenářství prostřednictvím mediálních výstupů pro žáky 6. – 7. tříd ZŠ

POPIS PROGRAMU P15 – Podpora čtenářství prostřednictvím mediálních výstupů pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ

POPIS PROGRAMU P16 – Zpracování místního tématu z přírodovědy, ekologie, vlastivědy a hospodářství regionu pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ

POPIS PROGRAMU P17 – Zpracování místního tématu z historie, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro žáky 8. a 9. ročníku ZŠ – Napoleonské války, bitva u Chlumce 1813

POPIS PROGRAMU P18 – Zpracování místního tématu z historie, folkloru, zeměpisu, hospodářství regionu a umění pro děti MŠ – Trpaslíci z Mariánské skály


Seznam organizací zapojených do projektu

  Název organizace IČO Adresa
1. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace 00083186 Winstona Churchilla 3

Ústí nad Labem 400 01

2. Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace 64679454 Karla Čapka 1441/3

Děčín 406 55

3. Městská knihovna Louny, příspěvková organizace 65108477 Mírové náměstí 1

Louny 440 01

4. Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích 00360627 Mírové náměstí 26

Litoměřice 412 01

5. Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 00361321 Masarykova 1000/3

Ústí nad Labem 400 01

6. Dobrovolnické centrum, z.s. 70225842 Prokopa Diviše 1605/5

Ústí nad Labem 400 01

7. Soukromá mateřská škola, o.p.s. 25028278 Bělehradská 37,

Ústí nad Labem 400 11

8. Speciální základní škola, Mateřská škola a Praktická škola, příspěvková organizace 44555091 Pod Parkem 2788

Ústí nad Labem 400 11

9. Základní škola Muchova 228, Chlumec, příspěvková organizace 44225997 Muchova 228

Chlumec 403 39

10. Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 44555512 Stavbařů 5

Ústí nad Labem 400 11

11. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace 18385061 Čelakovského 5

Ústí nad Labem 400 07

12. Základní škola Děčín I., Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace 72743492 Komenského nám. 622/3

Děčín I. 405 02

13. Gymnázium Děčín, příspěvková organizace 72774620 Komenského nám. 340/4

Děčín I. 405 02

14. Základní škola, Louny, Prokopa Holého 2632, příspěvková organizace 49123874 Prokopa Holého 2632

Louny 440 01

15. Obchodní akademie a Střední odborná škola generála F.Fajtla, Louny, příspěvková organiazce 14451042 Osvoboditelů 380

Louny 440 58

16. Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace 44555202 Vojnovičova 620/5
Ústí nad Labem 400 01