Publikace vydané v roce 2020

V šeru Ústecka. První vydání. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p. o., 2019. 33 stran. ISBN 978-80-7055-259-9.

Kontakt pro objednání: stary@knihovnauk.cz

Náklad: 100 ks

Neprodejné, vzniklo v rámci projektu Mít svět přečtený, aneb, Spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji

Několik žáků Speciální základní školy popustilo uzdu své fantazii a vytvořilo příběhy o bytostech, kterými ozvláštnili místo, kde žijí. Kolem nás se vždy odehrávaly, odehrávají a odehrávat budou tisíce a tisíce příběhů. Toto je soupis několika příběhů, které se možná staly a možná ne. To nevíme jistě. Co ale víme s jistotou? Že se jedná o náhled do myslí výjimečných dětí. 

 

 

 

Speciální kniha komiksů

Kontakt pro objednání: stary@knihovnauk.cz

Náklad: 100 ks

Neprodejné, vzniklo v rámci projektu Mít svět přečtený, aneb, Spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji

Skupinka žáků Speciální základní školy popustila uzdu svojí představivosti a vytvořila jedenáct krátkých komiksových příběhů na témata, která jim jsou blízká a kterými by chtěli předat dobrou myšlenku, například proč je dobré znát důležitá telefonní čísla nebo proč je lepší hrát týmově a ne každý sám za sebe. Tyto komiksové příběhy nejsou pouze obrázky s bublinami, ale malá okna do hlavy výjimečných dětí.

 

 

Fantastické Litoměřice: čti, prohlížej, procházej se... 1. vydání. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2020. 63 stran, 10 nečíslovaných stran. ISBN 978-80-7055-256-8.

Kontakt pro objednání: stary@knihovnauk.cz

Náklad: 100 ks

Neprodejné, vzniklo v rámci projektu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem „Mít svět přečtený“, za spolupráce s Knihovnou Karla Hynka Máchy v Litoměřicích a Masarykovou základní školou v Litoměřicích.

Kniha s interaktivními prvky provází tajuplnými stránkami města Litoměřice. Obsahuje pověsti inspirované městem a přilehlou krajinou Českého středohoří. Příběhy jsou smyšlené, nebo inspirované původní pověstí. Kniha dále obsahuje aktivity lákající k prozkoumání míst ve městě a doplňovačky. Obsahuje autorské tematické ilustrace. Kniha je výstupem prací žáků Masarykovy základní školy v Litoměřicích, kteří se seznámili s procesem vzniku knihy od námětu autora přes nakladatelskou činnost až k samotnému tisku konečného díla.

 

 

CHMELAŘ, Ivo. Růže a prsten; Ariel. [Ústí nad Labem]: Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, 2020. 257 stran. ISBN 978-80-7055-255-1.

Kontakt pro získání: tel. č. 728 838 392

Náklad: 30 ks

Neprodejné

Další dvě prózy právníka, cestovatele, publicisty, spisovatele a autora povídek.

 

 

 

 

ŽÁKOVÁ, Alexandra a David KOLEČEK, David. Deník Super Čtenáře s tipy na čtení. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna, 2020. 25 nečíslovaných listů. ISBN 978-80-7055-254-4.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 500 ks

Prodejní cena: 130,-

Čtenářský deník k zapisování přečtených knih pro 1.–2. třídu ZŠ s tipy na čtení.

 

 

 

ALMANACH 2020. Ústí nad Labem: Severočeský klub spisovatelů, 2020. 128 stran. ISBN 978-80-7055-253.

Náklad: 200 ks

Neprodejné, pro vnitřní potřebu SKS

Výběr poezie a prózy autorů Severočeského klubu spisovatelů Ústí nad Labem, vydáno k 30. výročí založení klubu.

 

 

 

 

 

NOVÁKOVÁ, Kamila a Kateřina FRIŠOVÁ. Naše kniha komiksů. 1. vydání. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, p.o., 2020. 25 stran. ISBN 978-80-7055-252-0.

Kontakt pro objednání: stary@knihovnauk.cz

Náklad: 100 ks

Neprodejné, vzniklo v rámci projektu Mít svět přečtený, aneb, Spolupráce knihoven a škol v Ústeckém kraji.

Soubor Naše kniha komiksů vznikal během dvou let a je výsledkem prací žáků Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5. Děti v jednotlivých komiksech zpracovávaly příběhy svých hrdinů. Pohled na hrdiny se v jednotlivých komiksech výrazně liší, děti měly při výběru samotného hrdiny volnou ruku. Někdy se jedná o úplně obyčejného kamaráda, jindy hlavní postava prožívá těžké životní chvíle, nebo se dokonce jedná o hrdinu, který prochází jinými světy. Metodickým vedením a prakticky zaměřenými výukovými lekcemi se žáci naučili vnímat komiks jako literárně-umělecké médium. Získané znalosti a dovednosti pak uplatnili při samotné tvorbě.

 

BEDNÁŘOVÁ, Jana. Dvacet plus jedna NEJ Severočeské vědecké knihovny: katalog výstavy. Vydání první. Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2020. 62 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh. ISBN 978-80-7055-248-3.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 500 ks

Prodejní cena: 99,-

Publikace Dvacet plus jedna: NEJ Severočeské vědecké knihovny vznikla u příležitosti 75. výročí ústecké knihovny. Bohatě ilustrovaná publikace představuje výběr knižních pokladů ústecké knihovny – knihy nejstarší, největší a nejtěžší, ale i ty nejmenší, nejkrásnější a nejzajímavější. Vydání knihy podpořil Ústecký kraj.

 

Výroční zpráva SVK v Ústí nad Labem za rok 2019. v Ústí nad Labem: Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2020. ISBN 978-80-7055-251-3.

Kontakt pro objednání: cernecky@knihovnauk.cz

Náklad: 500 ks

Neprodejné

 

 

 

Zpráva o výsledcích rozboru odborné činnosti Severočeské vědecké knihovny za rok 2019

Detailní rozbor činnosti jednotlivých oddělení.

 

Pouze online.