Publikace Ženy & Frauen v prodeji

V rámci celorepublikové kampaně Březen – měsíce čtenářů jsme vydali novou knižní publikaci
Ženy & Frauen: Inspirativní ženy Ústeckého kraje. 

  • Publikaci je možné zakoupit u registračních pultů  (Velká Hradební 45, Winstona Churchilla 3 a Na Schodech 4)
  • Cena publikace: 350 Kč

Ženy & Frauen: Inspirativní ženy Ústeckého kraje
V učebnicích a historických knihách se s ženskými jmény setkáváme jen pomálu, přitom silných příběhů významných žen je celá řada a velká spousta z nich po sobě zanechala odkaz, který si svou sílu uchovává i v současnosti. Totéž platí i pro historii regionu. Zapátrali jsme proto v regionálním fondu Knihovny Ústeckého kraje a vybrali pro vás přes 30 žen, které na území dnešního Ústeckého kraje působily, případně se zde narodily. Věříme, že jejich příběhy budou pro čtenáře stejně fascinující, inspirující, dojemné a důležité, jako byly pro autorky textů. Každé z nich v knize navíc můžete pohlédnout do očí na originálních ilustracích.