Beseda s americkým diplomatem

Kdy: 29. 4. 2021, 9.00
Kde: online (komunikační platforma ZOOM)
Vstupné: zdarma 
Nutná rezervace místa: 
rezervace@knihovnauk.cz 
Akce bude probíhat prostřednictvím komunikační platformy ZOOM. Na základě rezervace vám bude zaslán odkaz s přístupem do online konferenční místnosti, kde bude přednáška
probíhat.

Ve spolupráci s Velvyslanectvím USA jsme pro studenty na připravili online besedu s americkým diplomatem. Pan Douglas Morrow povypráví o svém životě v ČR a o amerických státních svátcích, jakým směrem se však diskuze bude ubírat dál, už bude záviset především na studentech.

Akce bude probíhat v angličtině, úroveň jazyka však bude nastavena tak, aby jí bez větších obtíží rozuměli studenti středních škol od druhého ročníku výš. Možné je samozřejmě i zapojení mladších studentů nebo vysokoškoláků.

V případě, že se vyučující bude chtít na akci registrovat s celou třídou (v rámci distanční výuky), postačí, když rezervaci vytvoří on a odkaz studentům následně rozešle. V tomto případě jen prosíme o zaslání přibližného počtu studentů, kteří se akce zúčastní.

Douglas Morrow 
Před svým jmenováním do pozice zástupce referenta pro kulturní záležitosti v Praze působil Doug Morrow jako referent pro veřejné záležitosti na americkém generálním konzulátu v Erbil v Iráku. V letech 2015–2016 byl úředníkem oddělení veřejné diplomacie pro střední Evropu. Od roku 2013 do roku 2014 pracoval jako dohled dodržování izraelsko-egyptské mírové smlouvy při misi mnohonárodních sil a pozorovatelů v egyptské Sinaji. V letech 2011–2013 zastával Doug funkce zástupce referenta pro kulturní záležitosti v Kyjevě na Ukrajině a mezi lety 2009–2011 konzulárního úředníka v Dháce v Bangladéši.

Před příchodem na ministerstvo zahraničí pracoval Doug Morrow jako manažer vzdělávacích programů v dětském muzeu v Pasadeně v Kalifornii a jako učitel angličtiny ve Francii a Rusku. Doug je držitelem titulu B.A. v environmentální politice na Pomona College a hovoří francouzsky, německy, rusky, bengálsky, česky a konverzačně také španělsky a italsky. Pochází z Rockfordu ve státě Illinois.

Douglas Morrow
Prior to his assignment as Deputy Cultural Affairs Officer in Prague, Doug Morrow served as the Public Affairs Officer at U.S. Consulate General Erbil, Iraq.  From 2015-2016, he served as the Public Diplomacy Desk Officer for Central Europe.  He worked as an observer of the Israel-Egypt peace treaty at the Multinational Force and Observers mission in Sinai, Egypt from 2013-2014.  From 2011-2013 he served as Deputy Cultural Affairs Officer in Kyiv, Ukraine, and from 2009-2011 served as a consular officer in Dhaka, Bangladesh.

Before joining the Department of State, Doug worked as an education programs manager at a children’s museum in Pasadena, California, and as an English teacher in both France and Russia.  He holds a B.A. in environmental policy from Pomona College, and speaks French, German, Russian, Bengali, Czech, and conversational Spanish and Italian.  He is originally from Rockford, Illinois.

 

Začátek akce: 29. 04. 2021, 09:00
Konec akce: 21. 04. 2021