Homo Economicus: Role (r)evoluce v lidském chování a rozhodování

Termín: 18. 4. 2023
Čas: 18.00
Místo: Winstona Churchilla 3, přednáškový sál
Vstupné: zdarma

– Risk, lásky, sázky, jistoty, dramata a trampoty –
Cílem přednášky je ukázat zákonitosti lidského chování s ohledem na evoluci a odpovědět na základní otázky (ekonomického) rozhodování.
Typickou otázkou bude, zda je člověk sobecký, co ho nutí se rozhodovat, jak jeho rozhodnutí ovlivnit, proč je behaviorální a experimentální ekonomie zábavná a pomáhá nám v každodenním životě.
Příklady budou uváděny na v krátkých příbězích, filmových ukázkách, bajkách a hrách, kterých se návštěvníci dobrovolně zúčastní nebo do nich budou vmanipulováni. Odměnou bude dobrý pocit, sladkosti a úcta ostatních zúčastněných.

Přednáší Mgr. Jakub Binter, Ph.D. z FSE UJEP.

Akce vzniká ve spolupráci s FSE UJEP.

Začátek akce: 18. 04. 2023, 18:00