Pohyb a předškolní děti – seminář pro pedagogické pracovníky

Termín: 26. 4. 2023
Čas: 9.00–12.00
Místo: Winstona Churchilla 3, přednáškový sál
Vstupné: 500 Kč (nutná rezervace místa na rezervace@knihovnauk.cz)

V rámci semináře se dozvíte informace o důležitosti rozvíjení základních pohybových dovedností u dětí předškolního věku. Jak hrubá motorika ovlivňuje motoriku jemnou a vztah k pohybu z pohledu fyzioterapie, logopedie a ergoterapie. Seznámíme vás se společenskou hrou Pohybovka a s možnostmi jejího využití při práci ve skupině. Nebudou chybět ukázky práce se samotnou hrou.
V praktické části se naučíme správné výchozí polohy pro cvičení dětí, vedení pohybu, ale také, jak účelně udělat dopomoc při cvičení.
Seminář povede fyzioterapeutka, cvičitelka a spoluautorka projektu Pohybovka Bc. Kateřina Pokorná.
Důležité informace pro účastníky
  • Seminář je určen pro učitele a další pedagogické pracovníky.
  • Kapacita semináře je omezená. Pro účast na semináři je nutná rezervace místa na e-mailové adrese rezervace@knihovnauk.cz
  • Vstupné na seminář je 500 Kč za osobu.
  • Vstupné je možné zaplatit buď na místě v den konání semináře nebo vám na základě objednávky vystavíme fakturu.
    V případě, že budete chtít vystavit fakturu, je třeba spolu s rezervací zaslat objednávku s fakturačními údaji organizace, na níž má být faktura vystavena.
  • Doporučujeme vzít si s sebou na seminář pohodlné oblečení na cvičení.
  • Všichni účastníci semináře obdrží osvědčení o jeho absolvování.

Začátek akce: 26. 04. 2023, 09:00
Konec akce: 26. 04. 2023, 12:00