Knihovník Ústeckého kraje 2024 – nominace

Knihovna Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ve spolupráci s Ústeckým krajem a organizací SKIP 06 Drsný Sever vyhlašuje jubilejní 10. ročník soutěže Knihovník Ústeckého kraje 2024 a zahajuje příjem nominací.

Ocenění je určeno knihovnicím a knihovníkům z veřejných knihoven v obcích s maximálním počtem 5 000 obyvatel a s pracovním úvazkem knihovníka/knihovníků do 1,0. Týká se těch, kteří svou aktivní činností rozvíjejí knihovnické a informační služby a podílejí se na zajištění kulturního života obce či města, ve kterém knihovna působí.

Celá pravidla k ocenění „Knihovník Ústeckého kraje“ naleznete  ZDE.

Návrhy na nominace pracovníků knihoven lze podávat písemně prostřednictvím WEBOVÉHO FORMULÁŘE do 31. 5.  2024.