E-knihy do každé knihovny

Představujeme novou službu, která spočívá ve zpřístupňování elektronických verzí novějších českých knižních titulů. Prozatím se služba omezuje na možnost prohlížet a studovat publikace na půdě knihoven na monitorech vybraných počítačů. Projekt E-knihy do každé knihovny je založen na ochotě ke spolupráci mezi knihovnami a nakladateli v České republice. Chceme tak přispět ke vzájemné důvěře mezi těmito důležitými garanty kulturního života veřejnosti, a to v procesu přechodu od klasického publikování tištěných knih k produkci e-knih. Věříme, že počet partnerů i zpřístupněných knižních titulů tak bude k prospěchu našich čtenářů postupně narůstat.

V naší knihovně si můžete e-knihy z této kolekce číst na monitorech elektronických katalogů v Hudebním odd., Odd. časopisů a Odd. studoven.

Seznam titulů k prezenčnímu studiu