Kniha do vlaku

Projekt Kniha do vlaku je zaměřen na rozšíření čtenářství a vztahu ke knihám. Cestujícím je na vybraných vlakových nádražích nabízena služba bezplatného půjčování knih, případně časopisů, která cestujícím zpříjemní dobu čekání na vlak i následnou jízdu. Knihy si lze si volně půjčovat, bez registrace, bez pevné výpůjční lhůty a nezávisle na otevírací době knihovny, na kterémkoliv „připojeném nádraží“ lze pak zase knihu vrátit nebo vyměnit za jinou.

Severočeská vědecká knihovna se k projektu připojila v listopadu 2015, knihovnička je umístěna v odbavovací hale nádraží Ústí nad Labem – západ a doplňována je ve spolupráci s Muzeem města Ústí nad Labem.