Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlásil desátý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Cílem projektu je přivést děti hned na počátku školní docházky do knihovny a ke knihám a vytvořit tak u nich návyk na pravidelnou četbu.

Do projektu přihlašuje žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Žáci přihlášení do projektu navštíví knihovnu, aby se s ní seznámili, a připraveny jsou pro ně i akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s autory knih, divadelní představení apod.). Jako odměnu za úspěšné absolvování projektu získají knížku pro prvňáčka, původní českou novinku napsanou a ilustrovanou výhradně pro účastníky projektu (v běžné knihkupecké síti ji nelze minimálně tři roky koupit).

Možnost zapojit se do projektu nabízí i Severočeská vědecká knihovna. Pro děti jsou připraveny seznamovací lekce s knihovnou i čtenářské a tematické lekce a množství akcí podporujících čtenářství a čtenářskou gramotnost, v závěru školního roku pak mohou být slavnostně pasovány na čtenáře.

Všem žákům prvních ročníků ZŠ navíc nabízíme roční registraci zdarma.

Více informací a kontakt: Dětské oddělení (do@knihovnauk.cz, tel.: tel. 475 209 126, linka 132).