Činoherní studio

  • BÁRTA, Vojtěch, ed. Činoherní studio Ústí nad Labem: dalších 10 let : 2002-2012. Ústí nad Labem: Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, scéna Činoherní studio, 2012. 140 s. ISBN 978-80-260-2255-8. najdete zde
  • CZESANY, David. 30 let Činoherního studia. Ústí nad Labem: Činoherní studio, 2002. 206 s. ISBN 80-238-8806-4. najdete zde
  • ŠVEJDA, Martin J. „Ivan věděl, že mám žízeň po životě“: (Alex Koenigsmark a Činoherní studio). Divadelní revue. 2013, roč. 24, č. 1, s. 74-91. ISSN 0862-5409. najdete zde
  • POKORNÝ, Vít. Do divadla zadním vchodem: Činoherní studio Ústí nad Labem. Divadelní noviny. 2019, roč. 28, č. 4, s. 14. ISSN 1210-471X. najdete zde
  • OKURKA, Tomáš. Divadlo svobody v době nesvobody. Činoherní studio v Ústí nad Labem v období tzv. normalizace. In: ROKOSKÝ, Jaroslav a Martin VESELÝ, ed. Za svojí ideou, za svým cílem (1939–1989). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, s. 463–495. ISBN 978-80-7561-113-0. najdete zde