Doprava

  • PEJŠOVÁ, Magda. 25 let trolejbusů v Ústí nad Labem: 1.7.1988-1.7.2013. Ústí nad Labem: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, 2013. 60 s. najdete zde
  • GRISA, Ivan. 110 let městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem 1899-2009. Ústí nad Labem: Dopravní podnik města Ústí nad Labem, 2010. 144 s. najdete zde
  • Ústecké tramvaje. [Most]: [Jaroslav Hron], [2014]. 29 l. najdete zde
  • LOSOS, Ludvík. 150 let dráhy z Prahy do Drážďan: 1851-2001. Praha: Nadatur, 2001. 119 s. ISBN 80-7270-009-X. najdete zde
  • ČERNÝ, Karel. Železniční trať Praha-Drážďany na starých pohlednicích. Žďár nad Sázavou: Tváře, 2018. 171 s.                ISBN 978-80-907294-5-2. najdete zde