Schichtovy závody

  • HOUFEK, Václav. Historie a současnost podnikání na Ústecku a Teplicku. Žehušice: Městské knihy, 2004. 191 s.        ISBN 80-86699-22-6. najdete zde
  • ŘEHÁČEK, Marek. Příběh mýdlaře Schichta. Hrádecko. 2003, 12(3). Hrádecké obce: Rynoltice 3 [příloha]. 357. najdete zde
  • SETUZA – 150 let: doba se mění, kvalita zůstává. Ústí nad Labem, 1998. najdete zde
  • Severočeské tukové závody Ústí nad Labem: 140 [let]: 1848-1988. Ústí nad Labem: Severočeské tukové závody, [1988]. 32 s. najdete zde
  • URBÁNEK, Tomáš. Současnost a retrospektiva akciové společnosti SETUZA a.s. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2001, 49(6), 189-193. ISSN 1211-8516. najdete zde